åke Ahlberg

I sitt skapande anser åke att man måste vara ärlig både mot sig
själv och betraktaren. Varje gång gör du det som känns viktigast,
utan tankar på vad en eventuell publik skall tycka. När man börjar som
illustratör och sedan tar språnget att skapa bilder som själva skall
kommunicera med någon så måste man vara beredd på att inga svar
går att förutse. Han har själv haft
många uttrycksätt under åren. Akvarellvärlden är en av dessa.
Den ser ljusare ut än de andra perioderna men livet råkade under en tid vara befriat.
www.akeahlberg.com

 

Kent-Arne Nyberg

Född 1952 i Vara. Arbetar enbart med akvarelltekniken sedan drygt 25 år.
Han hämtar sina motiv från verkligheten men målar inte av den. I hans
förråd finns hushållets kärl, interiörer, fasader, geometriska
strikta former och växtlighetens mer diffusa motiv. Idén till en bild föds
ur några snabba spontana penseldrag som sedan bildar en grund att bygga vidare på.
Stilleben, nära uppställningar omväxlas av ensamma hus, gatumiljöer eller
interiörer där ansikten antyder en mänsklig närvaro. Kent-Arne balanserar
i sina kompositioner mörker mot ljus. Allt är insvept i akvarellens flödande
men också begränsade färgytor. Motivet går utanför verkligheten och
skapar utrymme för betraktarens egen fantasi.
www.kanyberg.se

 

Stanislaw Zoladz

Att måla akvarell skiljer sig från allt annat måleri. Målar man i olja
eller akryl kan man hålla på nästan hur länge som helst. Lägga till eller
dra ifrån och lägga till igen, metodiskt addera lager till lager. När man målar
akvarell arbetar man i ett intensivt nu. Vattnet är det trollspö som kan få pigmenten
på pappret att leva och dansa Detta sker bara under ett kort ögonblick som snabbt torkar
bort Under den tiden skall mycket sägas, ögats intryck och årtals erfarenheter ska
samlas och mötas i penselns spets. Så är det när man är i form, säger
Stanisalw och låter som en blandning av en zenbuddist och en idrottsman:
"Man måste toppa formen när man ska vara ute i naturen och måla Om man haft ett
uppehåll i målandet tänker man för mycket, man kommer av sig, man har förlorat
förmågan att tolka färger och man bli osäker. Numera vet jag att det tar en vecka
att komma igång igen efter ett uppehåll. Under den veckan får jag slänga allt jag gör.
När man börjat måla utan att tänka, kan det bli bra Allt handlar om koncentration, om att
vara närvarande just nu Att Stanislaw Zoladz är en av landets skickligaste akvarellmålare
är obestridligt. Meritlistan är lång och imponerande. Hans målningar är ofta stora och
nästan kusligt exakta. På avstånd kan vissa av dem se ut som fotografier, det väcker farhågor.
Sådana målningar kan vara stendöda på nära håll, men de blir bara mer levande när
man kommer intill. Exaktheten upplöses, detaljerna är
ofta bara antydda, men antydda på ett sätt som får ögat att uppfatta dem som precisa Måleriet
följer årstidsväxlingarna i Stanislaws eget liv. På våren och sensommaren, när grönskan
dränker landskapet sitter han i skärgården och målar klippor, stenar och vågskvalp. På vintern
gör han stadsmotiv från Stockholm: mörka, mustiga bilder där stadsbelysningen reflekteras i snön
och molnen och får dem att brinna i färgskalor som är nästan osannolika. även där, mitt i
mörkret och kylan, är det ljuset som är det viktiga.
www.zoladz.se
Mats Ottosson