Elisabeth Moritz

Med sin konst gör Elisabeth Moritz ett försök att
förstå och åskådliggöra det vi bär med oss från
familjens förflutna och hur detta påverkar oss. Sådant är
svårare att komma åt när föräldrarna kommer från
ett annat land än det man själv vuxit upp i.
Elisabeth använder sig av sin tyska familjehistoria och utgår
huvudsakligen från bilder ur familjens fotoalbum. Hennes arbete skildrar
en process; ett sökande efter identitet och ursprung.
Elisabeth Moritz föddes i Sverige av tyska föräldrar.
Hon flyttade till Paris i tonåren och utbildade sig på
konstakademien "Ecole national superieure des Beaux-Arts".
Hon stannade i Frankrike i 27 år. I dag arbetar Elisabeth utifrån sin ateljé
på Fröfabriken i Landskrona www.elisabethmoritz.com