MajBritt Pehrsson

Min ambition är att till betraktaren förmedla något av vad
jag själv känslomässigt har upplevt. Jag vistas mycket ute i
naturen. Det är där, som jag hämtar inspiration och kraft.
Jag försöker att möta naturen med ödmjukhet och respekt.
Allt jag skapar filtreras genom mina upplevelser, idéer och visioner.
Det är det som formar det slutliga resultatet.
Jag strävar efter att färg och form, i en poetisk framtoning, skall
göra mina upplevelser, idéer och visioner synliga.
Mina bilder skall innehålla både dramatik, poesi, lekfullhet och allvar.
Man skall bli glad när man ser på mina bilder.

 

Marie France Hartwig

Det ligger mig varmt om hjärtat att arbeta med och formulera existentiella
former och frågor. Jag söker hela tiden olika vägar i dialogen med
människor och naturen, som ett komplement till min konst. Jag är öppen
för möjligheter. Det väcker inspiration, idé och frågeställningar.
Jag arbetar i material som stengods, emalj, screen, papper etc.
Det är den vägen jag går...
www.mariefrancehartwig.se