Inga Björstedt

Något om mej och mitt arbete:
Blyerts, tempera och omöjligheten att minnas. Jag fortsätter berättelsen
om början av mitt liv. Min uppväxt i Japan under andra världskriget.
Jag öser ur en rik källa.
Ofta arbetar jag med arketyper - betydelsebärande föremål - såsom
kärlet, stolen, klänningen, huset, lampan, parasollen Målningens logik
är gåtfull. Lysande färg och ren form kan innehålla sin motsats.
Temperans karaktär fascinerar mig. Passar mitt kynne och arbetssätt. Jag
undersöker temperans villkor och vida möjligheter, letar efter känslosamheten
i färgen. Den vibrerar, har lyskraft, sinnlighet, brilljans, stofflighet,
obegränsade möjligheter och disciplinerad frihet!
Färgen kan förföra, medan teckningen är obeveklig, ärlig och ren.
Varje streck jag drar är sant, absolut sant och oåterkalleligt.
Jag är naken när jag tecknar. Och fri.
www.ingabjorstedt.se