Yuanyuan Liu

Yuanyuan Liu (f. 1974) växte upp i en liten by på Sidenvägen i
nordvästra Kinas glesbefolkade trakter. Hon flyttade till Sverige 2007.
Redan under sina studier i Peking kom hon att fascineras av det unika i det
nordeuropeiska landskapet såsom det kom till
uttryck i Ingmar Bergmans filmer. Under tiden i Sverige har hon gradvis
fördjupat sig i dessa landskaps karga sällsamhet, deras visuella
magi och metamorfoser i tiden. Hennes konstnärliga inspirationskällor
och förebilder återfinns i svenska
landskapsmålare som Prins Eugen och Carl Fredrik Hill. Andra finns inom
det stora ryska landskapsmåleriet, som växte fram under andra hälften
av 1800-talet och som frodas än idag. Hon arbetar i huvudsak med olja.
Hennes konst har under senare tid sålts i Sverige, Tyskland, USA och Kina

 

Björn Flygare

Konstnärens tankar skall inte behöva styra hur du måste se
på konstverket.
Det är ofta betydligt mer intressant att låta skulpturen skapa en
egen dialog med dig som betraktare. Därför har jag oftast neutrala
namn på mina verk.
Mina skulpturer, med de små människofigurerna i de kluvna jordkloten,
kan upplevas olika beroende på din egen sinnesstämning. Du kan se den
strävande och starka människan som kraftfullt förändrar världen
Du kan också, i vissa verk, uppfatta en hotfull situation i samma bild.
Tack vare det lilla formatet, (skala 1:100), kan jag också skapa ett samspel
mellan två eller flera figurer. Du kan förnimma känslor och relationer
mellan dem.
Under alla år har dessa små figurer fascinerat mig och påverkat en
stor del av mitt kreativa arbete.
www.flygare.m.se