Logotext

KONSTVÄNNER!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.

REDAN DEN 1/10 ÖPPNAR VI EN NY UTSTÄLLNING DÄR TVÅ KONSTNÄRER MED  IMPONERANDE CV:N KOMMER FYLLA KONSTFÖRENINGENS HUS MED SINA VERK.  

VÄLKOMMEN PÅ VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 1/10 KL. 12.00 I KONSTFÖRENINGENS HUS I VETLANDA.


(Klicka på bilderna för förstoring)