Logotext

KONSTVÄNNER!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.

Vår nästa utställning "Konst i sommartid - Njudungskonstnärer under senaste seklet", är en låneutställning med konstverk i privat ägo.

Utställningen är öppen 1 juli - 6 augusti.

Alla, även icke medlemmar, hälsas välkomna till vernissage lördag 1 juli kl 12.00.

Under fliken "OM OSS/HISTORIA/ presenteras ett antal vetlandakonstnärer  som har gjort avtryck i historien.