Logotext

Konstvänner!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser. Utställarna för 2019 kommer efterhand att presenteras utförligare under fliken "PROGRAM".


NU BJUDER VI IN TILL 2:A AKTEN AV 2019 ÅRS KONSTUTSTÄLLNINGAR.

VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE I KONSTFÖRENINGENS  HUS LÖRDAGEN DEN24 AUGUSTI KL. 12.00  

FRANCOIS GILLET

Francois Gillet skildrar med sin kamera naturens förgänglighet, likt de stora mästarna inom måleriet. Med sina bilder vill han försätta betraktarna i ett transliknande tillstånd och fylla dem med skönhetens begär. Han bor sedan flera år tillbaka i Nye.

ANNIE LINDGREN

Annie Lindgren är en keramiker som vandrar i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Det vardagsnära kroppsliga och tingen runt oss är hennes inspirationskällor. Hon arbetar även med ord och ordlekar som del i den skapande processen. Annie bor och har sin ateljé i Fengersfors i Åmåls kommun.