Logotext

KONSTVÄNNER!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.


VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 22 FEBRUARI KL. 12.00 I KONSTFÖRENINGENS HUS. VI KAN UTLOVA EN FANTASTISK UTSTÄLLNING MED GLASKONST (MICKE JOHANSSON) OCH MÅLNINGAR (IRENE TROTZIG).

VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 22 FEBRUARI KL. 12.00 I KONSTFÖRENINGENS HUS. VI KAN UTLOVA EN FANTASTISK UTSTÄLLNING MED GLASKONST (MICKE JOHANSSON) OCH MÅLNINGAR (IRENE TROTZIG).