Logotext

KONSTVÄNNER!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.


VERNISSAGEN DEN 11/1, SOM INLEDDE ÅRETS UTSTÄLLNINGSPROGRAM, BLEV ETT MYCKET VÄLBESÖKT EVENEMANG.

ÅRETS FÖRSTA UTSTÄLLARE ÄR:

KRISTINA ASSARSSON, MÅLNINGAR    DALE KARLSSON, STENGODS

JUST NU PÅGÅR OCKSÅ PLANERINGEN FÖR ÅRSMÖTET DEN 1/2. SE KALLELSE OCH INFORMATION UNDER FLIK "MEDLEMSAKTIV."