Logotext

Konstvänner!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de äldre, klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.2018 kommer att bjuda på ett antal omväxlande utställningar.

Hela årsprogrammet finns redovisat under fliken ”PROGRAM”. Utöver utställningar så kommer vi även i år arrangera de populära ”konstbytardagarna”. I år pågår de i fyra dagar, 26-30 september. Det här evenemanget är öppet för alla.

26-27 september och 26-27 september

KONSTBYTARDAGAR

(OBS! Klicka på resp. bild för förstoring)


Bilder från vernissage lördagen den 25 augusti