Logotext

KONSTVÄNNER!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.

 

En stjärna på Hedersplats Vetlanda!

Utdelning sker den 28/5 under Vetlandafesten. Plats: Stora scenen på torget kl. 11.00.

Vi är mycket glada och stolta över att Vetlanda Konstförenings ordförande, Håkan Larsson, får 2022 års stjärna på Hedersplats Vetlanda.

Håkan är nu inne på sitt 38:de år som ordförande för en av Sveriges stora konstföreningar. Styrelseledamot har han snart varit i 50 år och han är mycket kunnig när det gäller konst och konstnärer, både lokala och andra.

Under Håkans ledning är Vetlanda Konstförening en mycket aktiv konstförening med 8 utställningar per år, konstresor och konstlotterier. Under hans ordförandetid har det lottats ut konst för 6 miljoner kr. Under pandemin har det dock inte blivit några konstresor, men totalt har det under hans ordförandetid gjorts 80 resor till olika platser och snart kanske ”reseledaren Håkan” har hittat nya mål att resa till.

Det ska bli högtidligt att följa utdelningen av stjärnan på Vetlandafesten i slutet av maj och se Håkans namn lysa bland andra välkända namn på Biblioteksgatan.

NY UTSTÄLLNING MED VERNISSAGE 26/5 KL. 12.00!

På torsdag 26/5 kl.12.00 är det vernissage för den nya utställningen med temat "Mitt alternativ". Det är Bild- och formgivningselever vid Njudungsgymnasiet som under 4 dagar visar upp resultatet av sitt arbete med bild och form i Konstföreningens Hus. Utställningen pågår under fyra dagar t o m den 29/5 och är öppen dagligen mellan klockan 12.00-16.00. VÄLKOMMEN!