Logotext

KONSTVÄNNER!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.


ETT NYTT ÅR MED NYA FÖRHOPPNINGAR.

2020 års verksamhet blev tyvärr inte vad vi hade planerat och förväntat oss. Corona-pandemin bröt ut och de flesta av utställningarna flyttades eller ställdes in. Men i vårt arkiv som under fliken "Arkiv" finns tidigare utställningsinformation samlad tillsammans med bilder och länkar till konstnärernas egna hemsidor med presentationer och gallerier. Gör ett digitalt utställningsbesök som alternativ även 2021 när vi inte kan hålla öppet i vårt fina Konstföreningens Hus!                                        

Av förra årets utställningar kunde bara de två i början av året genomföras på grund av pandemin. Tyvärr tvingas vi inleda 2021 med att flytta den första planerade utställningen till 2022. Men vi hoppas naturligtvis på en förbättring av smittläget som kan möjliggöra återupptagen normal verksamhet. 

 

OBS! VIKTIG INFORMATION OM FRAMFLYTTAT ÅRSMÖTE OCH LOTTERI FINNS UNDER FLIKEN "MEDLEMSAKTIV."!