Logotext

Konstvänner!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser. Utställarna för 2019 kommer efterhand att presenteras utförligare under fliken "PROGRAM". VILKEN FANTASTISK OCH VÄLBESÖKT  VERNISSAGE DET BLEV NÄR UTSTÄLLNINGEN MED TIM VAUGER, NETTAN MORÉN OCH KARIN LÖÖF INVIGDES I LÖRDAGS DEN 16/11!

Här bjuder vi på några mingelbilder från lördagens evenemang där alla tre konstnärerna närvarade.


 VILKEN FANTASTISK OCH VÄLBESÖKT  VERNISSAGE DET BLEV NÄR UTSTÄLLNINGEN MED TIM VAUGER, NETTAN MORÉN OCH KARIN LÖÖF INVIGDES I LÖRDAGS DEN 16/11!

Här bjuder vi på några mingelbilder från lördagens evenemang där alla tre konstnärerna närvarade.