Logotext

Medlemsaktiviteter 2021

Uppskjutet årsmöte 

På grund av pandemin beslutades att skjuta upp årsmötet till den första lördagen i februari 2022. Alla förtroendevalda och funktionärer sitter kvar. Skulle någon avgå blir platsen vakant till årsmötet 2022.

Trots uteblivet årsmöte genomförde vi ändå utlottning av konst för 140.000-150.000 kronor. Denna gång blev det endast i form av ett utökat medlemslotteri eftersom aktivitetslotteriet och närvarolotteriet utgick p g a naturliga "pandemiskäl".

Presentationen av konsten skedde digitalt på vår hemsida och dragningen förrättades i Konstföreningens Hus den 6/2 under sedvanlig övervakning av kontrollant.