Logotext

Utställningar 2023

VIKTOR KOPP

" De senaste 20 åren har jag målat bilder av dörrar, landskap, hus, choklad och bokstäver. Det har varit ett arbete där jag försökt förstå min plats i att göra bild: jag som avsändare och mitt arbete som undersökning av mig själv. Jag har också försökt förstå vad en målning är; objekt, yta, bild, fiktivt rum. Hos Vetlanda Konstförening kommer jag att visa målningar från de senaste åren. Somliga har varit utställda förut och andra visas här för första gången."

14 JANUARI - 5 FEBRUARI

HANS HEDLUND

”Jag arbetar växelvis med måleri, grafik och skulptur. Jag går gärna i skogen och ser skönheten i det enkla, det vissna, tickor, näver, mossor och lavar. Jag söker både mörker och ljus och finner ständigt nya motiv och upplevelser. Senare, hemma i ateljén, växer bilderna fram ur minnet. Kanske på ett oväntat sätt. Stundens ingivelse blir alltid bättre än det välplanerade.”

INGA LEO

”I mitt måleri strävar jag inte efter att avbilda utan försöker fånga känslan i det upplevda. Kan jag sedan förmedla detta i bilder och på så sätt dela med mig till andra är målet uppfyllt. Skogen är ett motiv jag ständigt återkommer till. Den mörka granskogen, myren och mossmarkerna. Här känner jag mig hemma och här får jag ständigt ny inspiration. Med mina bilder vill jag påminna om värdet av en vild och orörd natur både för djur och människor. ”