Logotext

KONSTVÄNNER!

I vårt alltmer datoriserade samhälle, där konstformerna utvecklas med teknisk hjälp till ibland nästan overkliga former, vill vi verka för att man inte glömmer bort de  klassiska konstformerna. Vi strävar efter att sprida kännedom om god konst inom så många konstformer som möjligt med de resurser som står oss till buds. Individuell konstuppfattning ska stråla samman hos oss, berika besökarnas sinnen och bjuda på många värdefulla och minnesrika konstupplevelser.


INOM KORT PRESENTERAR VI 2021 ÅRS UTSTÄLLNINGSPROGRAM

2020 års verksamhet blev tyvärr inte vad vi hade planerat och förväntat oss. Corona-pandemin bröt ut och de flesta av utställningarna flyttades eller ställdes in. Men i vårt arkiv som under fliken "Arkiv" finns tidigare utställningsinformation samlad tillsammans med bilder och länkar till konstnärernas egna hemsidor med presentationer och gallerier. Gör ett digitalt utställningsbesök som alternativ till det som inte kunde bli av i vårt fina Konstföreningens Hus!                                        

Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med förhoppningar om att 2021 ska bli ett år då vi undan för undan kan få möjlighet att ta del av kulturupplevelser live igen.