Logotext

Lotterivinster 2022

Hela 46 vinster lottas ut i Medlemslotteriet och 6 vinster i Närvarolotteriet. Eftersom flera utställningar fick ställas in under 2021 så genomförs inte heller i år något Aktivitetslotteri. Därmed är Medlemslotteriet något utökat.

Vinsterna presenteras nedan, först de i Medlemslotteriet (betecknas med "M") och därunder de i Närvarolotteriet (betecknas med "N").

Konstverken är inte studiofotograferade under fasta ljusförhållanden och därmrd kan ev mindre färgavvikelser förekomma i förhållande till originalen. Avvikelserna är i så fall små. De inglasade tavlorna är fotograferade i olika vinklar för att eliminera speglingar i glaset.

 Vinster i medlemslotteriet (Beteckning med M)

M 1

"Landskap II"

Margaretha P Elfstrand

Olja  HxB= 50x50

Vinstvärde:  7 800

M 2

"Atollanka"

Horst Eckhardt

Skrot/glas 42x44

Vinstvärde: 7 500

M 3

"Skuggspel"

Sten Y Johansson

Akryl  HxB= 50x60

Vinstvärde:  7 500

M 4

"Gamla stán"

Anders Olsson

Olja  HxB=44x35

Vinstvärde:  5 300

M 5

"Hamnen"

Börje Martinsson

Olja  HxB= 44x62

Vinstvärde:  5 300

M 6

"Brittsommar"

Lisbeth Tapper

Akryl  HxB= 47x55

Vinstvärde:  4 800

M 7

"Green fresh"

L Aschenbrenner

Etsning  HxB= 58x44

Vinstvärde:  4 000

M 8

"3 tavlor"

Lena Ekman

Akryl  HxB= 22x16/st

Vinstvärde:  3 900

M 9

"Panama"

L Aschenbrenner

Lito  HxB= 64x77

Vinstvärde:  3 500

M 10

"Bohuslän"

Linnea Andersson

Olja  HxB=34x44

Vinstvärde:  3 500

M 11

"Monument"

Mara Contardo

Blandteknik  HxB= 57x47

Vinstvärde:  3 500

M 12

"5 porträtt"

Örjan Wickström

Lito HxB= 54x62

Vinstvärde: 3 300

M 13

"Avgång"

Anders Andersson

Akvarell  HxB= 90x41

Vinstvärde:  3 100

M 14

"Flickan och kråkan"

Jenny Söderlund

Keramik  HxB=22x10

Vinstvärde: 3 000

M 15

"Sommartvätt"

Jenny Söderlund

Akryl HxB= 40x40

Vinstvärde:  3 000

M 16

"Vas, Wrinkless"

Aino Gate

Glas HxB= 25x14

Vinstvärde: 2 900

M 17

"På stranden"

Mats Aronsson

Akvarell  HxB= 40x40

Vinstvärde:  2 800

M 18

"Fat, Tace"

Aino Gate

Glas  H=5 Ø=25

Vinstvärde: 2 500

M 19

"Stenig kust"

Rolf I Karlsson

Akryl HxB= 40x43

Vinstvärde: 2 500

M 20

"ÖF Vas"

Micke Johansson

Glas HxB= 22x14

Vinstvärde: 2 500

M 21

"Försöker tro på Gud"

Timea Vauger

Akryl  HxB= 52x43

Vinstvärde:  2500

M 22

"Den som ständigt tittar

uppåt kan bli...."

Timea Vauger

Akryl HxB= 52x43

Vinstvärde: 2 500

M 23

"Shal II"

Caroline Möller

Keramik HxB= 11x23

Vinstvärde: 2 500

M 24

"Ögonfläckig nyckelpiga"

Ulf Flenberg

Glas HxB= 21x15

Vinstvärde: 2 200

M 25

"Vedborre"

Ulf Flenberg

Glas HxB= 24x14

Vinstvärde: 2 200

M 26

"Purple blues I"

Bodil Hörlén

Textil HxB= 126x28

Vinstvärde: 2 000

M 27

"Månljus"

Marie Hektor

Akvarell HxB= 48x45

Vinstvärde: 2 000

M 28

"Kvällsljus"

Lisbeth Tapper

Akryl HxB= 27x27

Vinstvärde: 2 000

M 29

"Stenar vid havet"

Rolf I Karlsson

Akryl HxB= 26x32

Vinstvärde: 2 000

M 30

"Ölandsgård"

Rolf I Karlsson

Akryl HxB= 26x32

Vinstvärde: 2 000

M 31

"Nr 1"

Åsa Ring

Akryl HxB= 22x22

Vinstvärde: 1 800

M 32

"Nr 2"

Åsa Ring

Akryl HxB=22x22

Vinstvärde: 1 800

M 33

"Navajo I"

Bodil Hörlén

Textil HxB= 115x35

Vinstvärde: 1 800

M 34

"Hurra, göken är här"

Bengt Johansson

Skulptur HxB= 42x17

Vinstvärde: 1 800

M 35

"Strömstaren"

Bo Lundvall

Lito HxB= 48x61

Vinstvärde: 1 800

M 36

"Kl. 05.48"

Alfred Fröding

Akryl HxB=80x80

Vinstvärde: 1 700

M 37

"ÖF Vas"

Micke Johansson

Glas HxB= 15x14

Vinstvärde: 1 600

M 38

"Låt inte bli, låt bli"

Timea Vauger

Akryl HxB= 27x27

Vinstvärde: 1 500

M 39

"Åsikter gör dig mindre nyfiken"

Timea Vauger

Akryl HxB= 27x27

Vinstvärde: 1 500

M 40

"Natur"

Anders Olsson

Olja HxB=28x41

Vinstvärde: 1 500

M 41

"Mask, väktare"

Marie Hektor

Keramik HxB= 25x14

Vinstvärde: 1 500

M 42

"Phalasina"

Sara Vilhelmsson

Pointilism HxB= 27x20

Vinstvärde: 1 900

M 43

"Ledningscentral"

Timea Vauger

Akvarell HxB=33x24

Vinstvärde: 1 000

M 44

"Impuls är inte min kontroll"

Timea Vauger

Akryl HxB=25x25

Vinstvärde: 1 000

M 45

"Ömma relationer"

Marie Hektor

Keramik HxB= 17x6

Vinstvärde: 800

M 46

"Landskap ll"

Marie Hektor

Akvarell

Vinstvärde: 500

 Vinster i närvarolotteriet (Beteckning med N)

N 1

"Nyckelskata"

Horst Eckhardt

Skrot/Glas HxB= 40x25

Vinstvärde: 7 500

N 2

"Fat"

Caroline Möller

Keramik HxB= 5x Ø36

Vinstvärde: 4 900

N 3

"Kajak "Ulla""

Mats Aronsson

Akvarell HxB=48x64

Vinstvärde: 4 800

N 4

"Simmare"

Jenny Söderlund

Keramik HxB=32x16

Vinstvärde: 4 000

N 5

"Gbg fiskeläge"

Anders Andersson

Akvarell HxB= 51x69

Vinstvärde: 3 100

N 6

"Glanspraktborre"

Ulf Flenberg

Glas HxB= 24x12

Vinstvärde: 2 200