Logotext

Medlemsaktiviteter

2021 års årsmöte är framflyttat till 2022

 

Som en "konsekvens" av pandemiåret 2020 kommer vårt planerade årsmöte i februari att flyttas ett år fram i tiden. Vi håller nästa årsmöte den första lördagen i februari 2022. Alla förtroendevalda och funktionärer sitter kvar på sina platser. Skulle någon avgå blir platsen vakant intill årsmötet 2022. De här åtgärderna vidtar vi för att skydda våra medlemmar.

Naturligtvis vill vi i vanlig ordning lotta ut konst till ett värde som i stort motsvarar medlemmarnas erlagda medlemsavgifter för 2020. Denna gång 140.000 - 150.000 kronor. Det blir ett förstorat medlemslotteri eftersom aktivitetslotteriet och närvarolotteriet utgår. Antalet vinster kommer att vara c:a 45. Vinsterna kommer att vara utställda i Konstföreningens Hus under tiden 2 febr. - 5 febr. och under ordinarie öppettider. Vinsterna kommer också att presenteras här på föreningens hemsida redan från den 24 jan. Dragning äger rum den 6 febr. med hjälp av ett fåtal förtroendevalda och under sedvanlig övervakning av kontrollant.

Vinsterna numreras efter värde med Nr1 som högsta vinst och sedan fallande. Vinst 1 tillfaller den medlem vars medlemsnummer dragits först och därefter i nummerordning. Alltså ingen möjlighet att välja konstverk.

Vinstlistan kommer att presenteras på denna hemsida. Vinster avhämtas på Konstföreningens Hus den 13 febr. mellan kl. 12.00-16.00.

Vinnare som eventuellt inte hämtat ut sina vinster kommer att kontaktas personligen för överenskommelse om tid för hämtning.